I Will Fight Alone


Battles rage throughout hamlets and empires
Heroes die, legends are born
The righteous pray all through the eons
Still the evil unsheaths the sword

God of time keeps track of all the things
Gathers in the souls of the dead
A champion born, knight reincarnate

Fear, death, blood, flesh - my glory day is here
Over lords, raging hordes, the spoils of war are near

I will fight alone
Stand and face and army of one
I will fight alone
Until I'm overrun

Answer the cries of innocent children
Bury deep the overlords
The banner hails avenging warrior
Savior of a stricken world

Hear the seer's foretell my - lonely demise
Reap the sorceress angered - am still aliveCaptcha
Piosenkę Firewind I Will Fight Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Will Fight Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Will Fight Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind I Will Fight Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.