Insanity


Inside of me are all the feelings
Can you see that's killing me?
You build us in, you burn your bridges
Mocking me as your enemy
Now release me beware the beast
Desire is my way of life

I will follow you
Wherever you go from here
Don't save me

One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternity

Please release me from this strain
I've been trapped in a mysterious cell
Things within me still blinds you all
I've had a life of mine

I will follow you
Wherever you go from here
Don't save me

One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternity

One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternity
One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternityCaptcha
Piosenkę Firewind Insanity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Insanity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Insanity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Insanity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.