Into The Fire


[Music: Gus G, Bob Katsionis, Lyrics: Gus G, Apollo Papathanasio]

Here we are again, martyrs of the revolution
The countdown of the human pain
Nothing left to burn, witnessing the prosecution
Killing ourselves time and again

Save me! Don't let them take my life from me
Help me! My fears become reality

Into the fire
No need to pray for me
Into the fire
My tears are black so set me free

Hellfire burns again, angels of this constitution
The day of reckoning we'll learn
We're marching to the end, to the final execution
This blackest day, there's no return

Save me! Don't let them take my life from me
Help me! Eternal pain is what I feel

Into the fire
No need to pray for me
Into the fire
My tears are black so set me freeCaptcha
Piosenkę Firewind Into The Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Into The Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Into The Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Into The Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.