Flies On Tape


How could they hear all day
And still feel the same?
The rest tells them hold
When it’s used to sway
So my friends drink too
Let’s go tell their...
While trying to care
Something else on the inside
So I sit around and trace
All these new lines on my face,
Yeah, I might be the one
For all these end up in the same place

Chorus:
Like he, like he I rather be, like he
... any day, any day!.
Oh, oh, oh

When it’s got them under,
Everyone’s scared again
Now I’m seeing sadly versions of my friends.
So I’ll drink... and tell my...
The snowmen are melting
But the trash, it came out!
So I sit around the trace
But all these hands don’t feel the same way

Chorus:
Like he, like he I rather be, like he
... any day, any day!.
Oh, oh, oh...

Chorus:
Uh, uh, uh
Like he, like he I rather be, like he
... any day, any day!.
Oh, oh, oh
Uh, uh, uhCaptcha
Piosenkę Fireworks Flies On Tape przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Flies On Tape, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Flies On Tape. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fireworks Flies On Tape w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.