Born to die


He knew he was gonna get it bad
as his dad bailed him out of jail
leading him from the station
by a handful of his hair He said
"i don't know what to do with you boy,
I just don't understand?!?!
what the hell makes you act like this?"
and looking back this lost punk said,
he said
"I found it dad,
I found the meaning of life
You're only born so you can die"

She was showered with money
She was showered with jewels
But her dad beat on her every day and night
and there was nothing she could do
She cut her wrists at seventeen,
everyone wondered why
she had it all,
she was rich and pretty,
but alone cach night she'd cry

She found it now,
She found the meaning of life
you're only born so you can die

They found it now,
they found the meaning of life
you're only born so you can die X2Captcha
Piosenkę Flag Anti Born to die przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Born to die, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Born to die. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flag Anti Born to die w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.