Coal Miner's Blues


Some blues are just blues mine are the miner's blues
Some blues are just blues mine are the miner's blues
My troubles are comin' by three's and by two's
Blues and more blues it's the cold black blue
Blues and more blues it's the cold black blue
Got hole in my hat got hole in my shoes
[ fiddle ]
These blues are so blue they are the coal black blues
These blues are so blue they are the coal black blues
From the place we came in and my life I will lose
You say they are blues these are a miner's blues
You say they are blues these are a miner's blues
I must have sharped this big set I use
[ dobro ]
I'm out with these blues dirty coal black blues
I'm out with these blues dirty coal black blues
We'll lay off tomorrow with the coal black bluesCaptcha
Piosenkę Flatt and Scruggs Coal Miner's Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Coal Miner's Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Coal Miner's Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flatt and Scruggs Coal Miner's Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.