Come Back Darling


Tonight as I sit by my window
I'm reading your letter so true
I'm hoping to find it in your letter
Where you say I'll come back to you

Oh come back to me little darlin'
I miss you each day and each night
Oh come back to me little darlin'
Don't leave me alone all my life

I know I can never be happy
No matter whatever I do
I know it's harsh and lonely without you
Oh won"t you come back and be true

Oh what will I do without you
My life is so lonely and blue
No matter what happens my darlin'
I just can't forget loving youCaptcha
Piosenkę Flatt and Scruggs Come Back Darling przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Back Darling, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Back Darling. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flatt and Scruggs Come Back Darling w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.