I Fall For You


A sleight of hand,
With fingers full of grace,
Work the magic that you do
Disappear without a single trace,
And every time I fall for you

I fall for you, and when I do,
I can't seem to pick myself up off the ground

I think I've come to the conclusion,
That it's all a bunch of bull
Love is an optical illusion,
And once again I've played the fool

I fall for you, and when I do,
I can't seem to pick myself up off the ground

Last night I had a dream,
I was your assistant it seems,
I was dressed in ostrich feathers
You did that trick where you sawed me in half,
But you laughed and then you left,
Without putting me back together

Je tombe pour toi
Je tombe pour toi
Je tombe pour toi
E quand c'est fait je ne peux plus me relever du solCaptcha
Piosenkę Fleming And John I Fall For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Fall For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Fall For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John I Fall For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.