Love Songs


Sing me a song without any words and I'll pretend you wrote it just for me
Paint me a picture with images blurred so I can see what I want to see
I want to see you and me Happy together singing love songs
Tell me that story again the one that has no ending and that will be the story
of you and me, never ends and never begins just keeps on going like it is and
maybe that's the way it should be
Get me out of here get me anyplace away from here I cannot see
just what I want to see oh I rely on you to get me where I'm going to
anywhere with you is where I want to be
I want to see you and me happy together singing love songsCaptcha
Piosenkę Fleming And John Love Songs przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Songs, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Songs. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John Love Songs w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.