Ugly Girl


When I saw you at the grocery store
you were sharing a shopping cart with her
and I couldn't turn and run away
I didn't know what to say
you introduced us for the first time
and I had to look her in the eye
but you could not imagine my surprise

can't you see you're leaving me for an ugly girl
does she talk about politics and all the stuff that used to make me sick
does she smoke cigars and stay up late oh she's so great
does she tell you what you want to hear
and I bet that she can grow a beard
I'd feel better thinking you were queer
it's not fair I can't compare to an ugly girl

ha ha ha the jokes on me
I feel jealous and I feel mean
is she so nice that it makes up for her face there's no way
do you have to keep your eyes closed
do you have to keep the lights down low
oh I bet you wish you had a blindfold can't you see
you're leaving me for an ugly girlCaptcha
Piosenkę Fleming And John Ugly Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ugly Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ugly Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John Ugly Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.