Hatred Embodied


Cursed into reality, a hopeless netherworld
Where your fear culminates, wretchedness prevails
Mastering your misery, call upon your agony!

Look to me for I am the one who dominates your soul
Look to me for I am the one, destroy your only hope
Mastering your misery, call upon your agony!

I will make you see the horror
Conjuring your every thought
Twisted rapture manifesting

Terrorizing your worthless being
Tearful, useless, imprecations
Illustrates your weakness

Decrepit being
Crawling, scratching
Fingers gripping

Where do you think you are going?
There's no escaping
From this dominion

You are now fucked!
Summoning all my hate
Choking you

Gasping for your last breath
I will not let you leave this existence
You have failed you fucking fool, this is forever!Captcha
Piosenkę Fleshgrind Hatred Embodied przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hatred Embodied, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hatred Embodied. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleshgrind Hatred Embodied w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.