Holy Pedophile


Holy priest, man of god
Filling orifices of young boys
Spewing semen, rectum filled
Raping children of their souls

Defecation covered cock
Slicing through the young boys bowels
Cries of pain, piercing screams
Grunts of pleasure, cum in you!

Holy Paedophile!

Come to the confession booth
Tell me all your sins
Take off all your clothes
God will make it better!

Holy Paedophile!

Deceiving eyes hide under the cloth
To preach the word of god
Sinister thoughts and evil doings
To the boys who believe in god

Line them up, on the altar
Bend them over make them pray
Fuck the anus, suck their cocks
Molest the boys in every way

Holy Paedophile!

Cum to the confession booth
Tell me all your sins
Take off all your clothes
God will make it better!

Holy Paedophile!Captcha
Piosenkę Fleshgrind Holy Pedophile przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Holy Pedophile, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Holy Pedophile. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleshgrind Holy Pedophile w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.