Too Famous


You've got so many fans
they love you not your backing band
You're so fantastic, in fact you're great
Oh yeah, don't take of those shades
Chorus
Too famous
Las Vegas
Too famous
The women throw themselves at you
They're so many what can you do?
When the kids scream there is a racket
You've got a magnificent packet
Chorus
No one washes the place you kiss
Cause you're on God's holy list
You are a horizontal hoover
Shake those hips you little mover
Chorus
1st verse repeated
Chorus x 2Captcha
Piosenkę Fluffy Too Famous przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Too Famous, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Too Famous. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fluffy Too Famous w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.