Leave


Can you read my mind?
Can you read my mind?
Ooooooohh......
Can you see my world?
Can you come and tear it all apart?
Ooooooooohh....

I can't leave you there.
I can't leave you there.
With you in my mind
I can't leave you there

Can you see the stars?
Can you see your face up in the sky?
Ooooooohhh.....
Can you play tonight?
Can you come and make wrong
What is right?
Oooohhhh....

I can't leave you there.
I can't leave you there.
With you in my mind
I can't leave you there

Oooooh.....Captcha
Piosenkę Flying Blind Leave przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Leave, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Leave. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind Leave w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.