Meanwhile


You've changed the world around you
Is it better now?
No starving anymore
Hey,is it better now?
Your helpless little fingers
They've never been as calm as now
Your trembling is over
It's better now

If there was a light in the dark
I would try to wake you up
Could I look into your eyes
While another baby cries
Forgive me

I see the children in the playfield
You had to leave your place
Your silent accusation
They took away your face
Your little life was over
before it ever had begun
Your little wings were broken
You've never reached the sun

If there was a light in the dark
I would try to wake you up
Could I look into your eyes
Would you take my alibis
Forgive me

Ev'rybody knows it
Repression is the way
You're not the child next door
You're much too far away

But there's no light in the dark
So I won't try to wake you up
I couldn't look into your eyes
In this world of alibis
Forgive meCaptcha
Piosenkę Fool's Garden Meanwhile przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Meanwhile, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Meanwhile. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden Meanwhile w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.