Peter Is Riding His Horse


I do not like the disco
I don´t like the video
All I wanna do is ride
Life can be so pretty
And it would be a pity
If you were not by my side

Lady Chambermaid
Won´t you follow me ?
Don´t you hesitate
The animals are free !

Peter´s riding his horse
Oh I don´t know what it is
Peter´s riding his horse
Girl I´m longing for your kiss
Yippieh ai yeh
Yippieh ai yeh

Isn´t it a pity
Living in the city
Lady we can sleep at night
Can you see the blue sky
Our horses will fly
All we have to do is : RIDE

Lady Chambermaid
Open up the doors
Don´t you hesitate
You can be my h h h h

Peter´s riding his horse
Oh I don´t know what it is
Peter´s riding his horse
Girl I´m longing for your kiss
Yippieh ai yeh
Yippieh ai yehCaptcha
Piosenkę Fool's Garden Peter Is Riding His Horse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Peter Is Riding His Horse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Peter Is Riding His Horse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden Peter Is Riding His Horse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.