Suzy


(Hinkel / Freudenthaler)

Do you know that bad girls go to hell? (spoken)

I don't wanna talk,
I don't wanna walk,
I don't wanna hear about it
I don't wanna run,
I don't wanna spring
and I really don't wanna go right in

Your make-up
is pretty good,
your hair-cut
I know it could
but don't you see
that it doesn't bother me?

Why don't you enjoy?
Life's splendid,
you don't need any toy
I'm intended for you,
so you don't have to run on skylines

I don't know much
but what I know I've got to cure you anyhow
'cause I love you!
I love you!

Suzy,
don't you know?
Heaven's not above tonight but 100 feet below
Suzy,
don't you see?
That it's your life?
That it's your life?

I don't wanna learn,
I don't wanna turn,
I don't wanna think about it
I don't wanna taste,
I don't wanna drive
and I really don't wanna waste my life

Your big car
is beautiful!
Your wonderbra
so cool!
But don't you see
that it doesn't bother me?

Why don't you begin?
It's fantastic
you don't need anything
no plastic solution for your pretty face
Believe me

I don't know much
but what I know I've got to cure you anyhow
'cause I love you!
I love you!

Suzy,
don't you know?
Heaven's not above tonight but 100 feet below
Suzy,
don't you see?
That it's your life?
That it's your life?Captcha
Piosenkę Fool's Garden Suzy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Suzy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Suzy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden Suzy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.