Urgent


You're not shy, you get around
You wanna fly, don't want your feet on the ground
You stay up, you won't come down
You wanna live, you wanna move to the sound

Got fire in your veins
Burnin' hot but you don't feel the pain
Your desire is insane
You can't stop until you do it again

But sometimes I wonder as I look in your eyes
Maybe you're thinking of some other guy
But I know, yes I know, how to treat you right
That's why you call me in the middle of the night

You say it's urgent
So urgent, so oh oh urgent
Just wait and see
How urgent my love can be
It's urgent

You play tricks on my mind
You're everywhere but you're so hard to find
You're not warm or sentimental
You're so extreme, you can be so temperamental

But I'm not looking for a love that will last
I know what I need and I need it fast
Yeah, there's one thing in common that we both share
That's a need for for each other anytime, anywhere

It gets so urgent
So urgent
You know it's urgent
I wanna tell you it's the same for me
So oh oh urgent
Just you wait and see
How urgent our love can be
It's urgent

You say it's urgent
Make it fast, make it urgent
Do it quick, do it urgent
Gotta rush, make it urgent
Want it quick
Urgent, urgent, emergency
Urgent, urgent, emergency
Urgent, urgent, emergency
Urgent, urgent, emergency
So urgent, emergency
Emer emer emer
It's urgentCaptcha
Piosenkę Foreigner Urgent przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Urgent, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Urgent. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Foreigner Urgent w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.