Hey Julie


Working all day for a mean little man
With a clip-on tie and a rub-on tan
He's got me running 'round the office like a dog around a track
But when I get home,
You're always there to rub my back

Hey Julie,
Look what they're doing to me
Trying to trip me up
Trying to wear me down
Julie, I swear, it's so hard to bear it
And I'd never make it through without you around

Hours on the phone making pointless calls
I got a desk full of papers that means nothing at all
Sometimes I catch myself staring into space
Counting down the hours 'til I get to see your face

Hey Julie,
Look what they're doing to me
Trying to trip me up
Trying to wear me down
Julie, I swear, it's so hard to bear it
And I'd never make it through with out you around
No, I'd never make it through with out you around

[Bridge]

How did it come to be
That you and I must be
Far away from each other every day?
Why must I spend my time
Filling up my mind
With facts and figures that never add up anyway?
They never add up anyway

Working all day for a mean little guy
With a bad toupee and a soup-stained tie
He's got me running 'round the office
Like a gerbil on a wheel
He can tell me what to do
But he can't tell me what to feel

Hey Julie,
Look what they're doing to me
Trying to trip me up
Trying to wear me down
Julie, I swear, it's so hard to bear it
And I'd never make it through with out you around
No, I'd never make it through without you around
No, I'd never make it through with out you aroundCaptcha
Piosenkę Fountians of Wayne Hey Julie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hey Julie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hey Julie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fountians of Wayne Hey Julie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.