Peace And Love


Peace and love
Peace and love
That's all I'm thinking of baby
Peace and love

Riding around in a Volkswagen van
Thinking 'bout the people upside-down in Japan
Staring at the stars in a distant galaxy
Wondering if there's someone out there staring back at me singing

Peace and love
Peace and love
That's all I'm thinking of baby
Peace and love

Lying on the floor just playing my guitar
Trying to find the chords for "Just The Way You Are"
Plane crash flashing on my TV
Well it could have been you, baby
It could have been me

We'll never live forever
But baby things could be worse
Cause when we get together we are one with the Universe

Sometimes I think I might just move up to Vermont
Open a bookstore or a vegan restaurant
Got crazy karma, never harmed a single soul
So if you want to join me then together we'll grow old singing

Peace and love
Peace and love
That's all I'm thinking of baby
Peace and loveCaptcha
Piosenkę Fountians of Wayne Peace And Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Peace And Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Peace And Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fountians of Wayne Peace And Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.