Lay Me Down


I will write you letters that
Explain the way I'm thinking now
I, I will return to you
What I have taken long before
I, I will return again
When it gets dark and day is done

And lay me down
In the hallowed ground
Down by your side I will stay
So lay me down

And if you wanna stay with me
Then let me know before it's light
I, I will recoil myself
Into the black and darkest night

And lay me down
In the hallowed ground
Where my father waits I will stay
So lay me down

And lay me down
In the hallowed ground
Down by your side I will stay
So lay me downCaptcha
Piosenkę Frames Lay Me Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lay Me Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lay Me Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frames Lay Me Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.