Rag Doll


When she was just a kid her clothes were hand me downs
They always laughed at her when she came into town
Called her rag doll, little rag doll
Such a pretty face should be dressed in lace

I'd change her sad rags into glad rags if I could
My folks won't let me cause they say that she's no good
She's a rag doll, such a rag doll
Though I love her so I can't let her know

Rag doll, I love you just the way you areCaptcha
Piosenkę Frankie Valli Rag Doll przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rag Doll, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rag Doll. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frankie Valli Rag Doll w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.