To Give


To give is the reason I live
To give all I can give
In return, for the life that I earn

I was born as a part of the plan
With the heart of a man
With a will to survive

And I believe
Everything on this earth
Having meaning and worth
Made of concrete and air
Is to share and to feel
Justify I exist
To describe on the list
Of someone
With a place in the sun

Here I stand, reaching out for the sky
Till the day that I die
I must give all I can
When I go
I'll go out empty hand
Leaving dust to the land
Just the soul I have found
Leaves the groundCaptcha
Piosenkę Frankie Valli To Give przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke To Give, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki To Give. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frankie Valli To Give w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.