Morning Sky


Die Erde gibt die Sonne frei
da schwebt sie über allen Bäumen
Du entfliehst all deinen Träumen
und schaust hinauf zum Himmelszelt
Vom Morgenrot zum ersten Blau
das ist nur eine kurze Zeit
Doch zum Abend ist es weit
da kommt noch vieles
was dich freut

Morning Sky -
Was wird dieser Tag uns bringen
wird uns alles so gelingen
wie der Morgen es verspricht?
Morning Sky -
Dieser himmelblaue Morgen
vertreibt die dunklen Sorgen
und wir leben wieder neu
Siehst du die Silberwolken zieh'n
und wie der Strom glänzt dort im Tal
alles ändert sich einmal
so schnell
wie die Gedanken flieh'n
Morning Sky
Morning Sky - shoowaddy
shoowaddy
Morning Sky - shoowaddy
shoowaddy
Morning Sky - Dieser himmelblaue Morgen
vertreibt die dunklen Sorgen
und wir leben wieder neuCaptcha
Piosenkę Freddy Morning Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Morning Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Morning Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Freddy Morning Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.