Smiles


Roll up! Roll up! The circus is in town
They're setting up their big tops
on your own sacred ground
They're kissing babies, 100 by the hour
Thinking every last one of you
came down in the last April shower

It's all decided before you even step out the door
Before the punch in the face can floor you
And I'm just wondering how
And I'm just questioning now
I'm marching peacefully but I wonder for what

I see a smile that is fucking me

Don't fool yourself or others
There's no big brother cover
Just the eyes you see with
and the ears that you hear with so
Just breathe their poison in and spit it out again
And remember what you stand for
'cause that's the most important thing

I see a future
You see the dollar sign as it danglesCaptcha
Piosenkę Full Scale Smiles przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Smiles, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Smiles. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Full Scale Smiles w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.