Andrew


You will do, what you do
Gotta go
Gotta have it
I'll just sit around, let everybody talk
And I will show, what I show
I cant help it, it's habit
I'll just sit around, let everybody talk

And if you thought I'd take your hurt away
I'm sorry
And if you thought I'd make this feeling stay
I'm Sorry
I'm so sorry

Stay where you are
You're not going, just leaving
I will sit around, let everybody talk
And they will say, what they know
They will end up believing
I will sit around, let everybody talk

And if you thought I'd take your hurt away
I'm sorry
And if you thought I'd make this feeling stay
I'm Sorry
Yeah I'm sorry

And if you thought I'd take your hurt away
I'm sorry
And if you thought I'd make this feeling stay away
Away
So LongCaptcha
Piosenkę Fur Patrol Andrew przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Andrew, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Andrew. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol Andrew w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.