Beautiful


You're so beautiful, you're simply divine
And wasn't God good to me when he made you mine
Your touch makes me shiver
Your smile makes me crawl
Your nothing is better than
my simply all

You bring rain and sun when everything's gone
You bring rain and sun when I feel I'm alone
You are rain and sun

I still feel I'm dreaming when I see you inside me
I'm just a no-where with nothing too complex to hide
I'll die when you smile at me, but I
Want you to see
I've always been nothing without you
Now you're nothing with me

You bring rain and sun when everything's gone
You bring rain and sun when I feel I'm alone
You are rain and sun
You are rain and sun

You are the best thing that's happened to me
Since I fell on my face on Tuesday
And this is exactly where I want to be
When I'm holding, holding, holding on
When I'm holding on, I'm holding on

You're so beautiful
You're so beautiful
You're so beautiful
You're so beautifulCaptcha
Piosenkę Fur Patrol Beautiful przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beautiful, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beautiful. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol Beautiful w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.