loaded


All is good in here tonight
All across the water
All is cool and cool as light
We walk into the Ocean
You have found me here tonight
Underneath the water
I am drowning you are right
We walk into the ocean

Fairly Loaded
Fairly Low

It?s just you and me tonight
We could walk on water
You are fading into light
We walk into the Ocean

Fairly Loaded
Fairly Low

And all I ever have to say
And all I ever want to be
And all I ever really need is you

Fairly Loaded
Fairly LowCaptcha
Piosenkę Fur Patrol loaded przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke loaded, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki loaded. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol loaded w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.