Making Amends


We have learned so much from
the struggles overcome
We have gained some friends
some have done us wrong
Can't you see, better make some room for me
What should we do, to live up to you

Why, why, why, why

You better live you life
What is wrong and what is right
Don't you talk too much
You got to back it up
Don't burn your candle from both ends
Now you gots to make amends
I'mma see that sunshine surely ease my mind
Birds singin' on a line
Made me feel so fine
Can't you see, better make some room for me
What should we do
To live up to you

Why, why, why, why

You better live you life
What is wrong and what is right
Don't you talk too much
You got to back it up
Don't burn your candle from both ends
Now you gots to make amends

WhyCaptcha
Piosenkę G. Love & Special Sauce Making Amends przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Making Amends, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Making Amends. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę G. Love & Special Sauce Making Amends w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.