Still Life Of Peace


A painted scene view of a street
A large city, no crime, no deceit
An autumn day pastels and grace
Buildings loom ominous, hold them at bay

The image haunts though no one wants
Caged in serenity as freedom taunts
Always an autumn day pastel and grey
Can't reach the buildings holding me at bay

Pay to get in, Pray to get out
Now that you're in, let me out

See the wind blows everything's frozen
Still life of peace a life they've chosen
Wanting the wind, the snow or the sun
Trade in freedom for a world that has noneCaptcha
Piosenkę Galactic Cowboys Still Life Of Peace przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Still Life Of Peace, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Still Life Of Peace. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Galactic Cowboys Still Life Of Peace w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.