A Feelin' Like That


I stepped out into the blue
Felt the wind hit my face
Before my shoot opened I felt my heart race
I was fallin
Oh that's just fallin

Off the coast of australia
I dove way down deep
For all that I saw of that Great Barrier Reef
It was nothin
Compared to you it was nothin

[Chorus]

I got Lightning in my vains
Thunder in my chest
All tangled up with you and tryin to catch my breath
I've been chasing that sensation half way
Around the world and lookin' back
On what we had
I've done it all i've seen it all but I can't find a feelin' like that

I wound up in some town in spain
Runnin with the bulls
Tryin to catch another thrill with a thousand other fools
We were runnin
Ah but that's just runnin
When I started pushin 30
It started pushin back
Well how was I to know till now you'd be such a hard act to follow
Nothin seems to follow

[chorus]

I got Lightning in my vains
Thunder in my chest
All tangled up with you and tryin to catch my breath
I've been chasing that sinsation half way
Around the world and lookin' back
On what we had
I've done it all i've seen it all but I can't find a feelin' like that

It's like flyin down some back road at midnight
With you eyes closed and the head lights off
Your life is searchin everywhere can't find that feelin anywhere
Your all I want, now all I want is that

Lightning in my vains
Thunder in my chest
All tangled up with you and tryin to catch my breath
I've been chasing that sensation half way
Around the world and looin back
On what we have
I've done it all i've seen it all but I can't find a feelin' like that

That's right I've done it all
I've seen it all but I can't find a fellin like thatCaptcha
Piosenkę Gary Allan A Feelin' Like That przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Feelin' Like That, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Feelin' Like That. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gary Allan A Feelin' Like That w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.