I Will Be Here


Tomorrow mornin' if you wake up
And the sun does not appear
II will be here

If in the dark we lose sight of love
Hold my hand and have no fear
'Cause II will be here

I will be here
When you feel like bein' quiet
When you need to speak your mind
I will listen
And I will be here
When the laughter turns to cryin'
Through the winnin' and losin' and tryin'
We'll be together
'Cause I will be here

Tomorrow mornin' if you wake up
And the future is unclear
II'll be here

Just as sure as seasons are made for change
Our lifetimes are made for years
II will be here

I will be here
You can cry on my shoulder
When the mirror tells us we're older
I will hold you

And I will be here
To watch you grow in beauty
And tell you all the things you are to me
I will be here

I will be true
To the promise I have made
To you and to the
One who gave you to me

II will be here

And just as sure as seasons are made for change
Our lifetimes are made for years
'Cause I
I will be here
We'll be together, forever

'Cause I will be hereCaptcha
Piosenkę Gary Valenciano I Will Be Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Will Be Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Will Be Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gary Valenciano I Will Be Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.