Red, Red, Blue


Baby don't play with that rattle
Baby does what she knows how to do
Feel that nectar, feel good
Hey little baby venom veins, you've got venom in your veins
Makes you grow fast, makes you grow strong
Hey little baby rubber legs, you've got nothing to stand onCaptcha
Piosenkę Gatsby's American Dream Red, Red, Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red, Red, Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red, Red, Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gatsby's American Dream Red, Red, Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.