The Seed Of Madness


When your head's exploding and your vision blurred,
the teasing torture when anger is spurred
When the bats in your belfry won't let you sleep,
incessant insomnia or does it go more deep ?

Yet it's in all of us, catch me if I fall
The seed of madness, the seed of madness
It's in your body, a genetic cruelty,
seed of madness, seed of madness

Into the abyss between love and hate,
happiness don't come on a plate
Hold your head up high and breathe in hope,
Else you'll find yourself dangling on the end of a rope

In the midnight hour when your body screams,
make sure those voices are in your dreams
With a knife in her back and blood on your hands,
your twisted mind just can't comprehendCaptcha
Piosenkę GBH The Seed Of Madness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Seed Of Madness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Seed Of Madness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę GBH The Seed Of Madness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.