Baby Blue


She wrote me today
That she won't come back to stay
That she'd only comes to pick up her clothes
She wrote I must not cry
That her love for me has died
But she'd found sombody else, I suppose
Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby Blue
I know I must forget
All the good times we had
But I'll know that I can't forget you
You're still on my mind
And I know I can find
Such a girl as my sweet Baby Blue
Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby Blue

Solo ?ber Strophe

Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby Blue
She wrote me today
That she won't come back to stay
That she'd only comes to pick up her clothes
She wrote I must not cry
That her love for me has died
But she'd found sombody else, I suppose
Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby BlueCaptcha
Piosenkę George Baker Baby Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baby Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baby Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Baker Baby Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.