Give Me The Night


Whenever dark has fallen
you know the spirit of the party
starts to come alive
Until the day is dawning
you can throw out all your blues
and hit the city lights
'Cause there's music in the air
and lots of loving everywhere
so gimme the night Gimme the night

You need the evening action,
a place to dine, a glass of wine,
a little late romance
It's a chain reaction
You'll see the people of the world
coming out to dance
'Cause there's music in the air
and lots of loving everywhere
so gimme the night Gimme the night

So come on out tonight
and we'll lead the others
on a ride through paradise
And if you feel all right
then we can be lovers 'cause I see that
starlight look in your eyes
Don't you know we can fly?
Just gimme the night Gimme the night

And if we stay together,
we'll feel the rhythm of the evening
taking us up high
Never mind the weather
We'll be dancing in the street
until the morning light
'Cause there's music in the air
and lots of loving everywhere
So gimme the night Gimme the nightCaptcha
Piosenkę George Benson Give Me The Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give Me The Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give Me The Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Benson Give Me The Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.