Tekst piosenki George Hamilton IV: Let's Say Goodbye Like We Said Hello

Let's Say Goodbye Like We Said Hello


Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way
There's something wrong your love is gone I've no reason now to stay
We live and love we meet and part and broken hearts must pay
Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way
Your love sweetheart I won't forget you're always on my mind
You're all the happiness I knew so thoughtful sweet and kind
For old time sake I'm asking you to think of me some day
Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way
[ guitar ]
I wish you happiness sweetheart in everything you do
May good luck always come your way and every dream come true
I remember you and the love we knew the love of yesterday
Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way
If I should meet some other dear and learn to love them too
I hope and pray somehow sweetheart they'll make me think of you
A tender smile an old love song a heart so light and gay
Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of wayCaptcha
Piosenkę George Hamilton IV Let's Say Goodbye Like We Said Hello przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let's Say Goodbye Like We Said Hello, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let's Say Goodbye Like We Said Hello. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Hamilton IV Let's Say Goodbye Like We Said Hello w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.