You Are My Sunshine


The other night dear as I laid sleeping I dreamed I held you in my arms
When I awoke dear I was mistaken and I hung my head and cry
You are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are grey
You'll never know dear how much I love you please don't take my sunshine away
[ acguitar ]
You told me once dear you really loved me and no one else could come betwen
But now you've left me and love another guess you've shatered all my dreams
You are my sunshineCaptcha
Piosenkę George Hamilton IV You Are My Sunshine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Are My Sunshine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Are My Sunshine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Hamilton IV You Are My Sunshine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.