Tekst piosenki George Hamilton IV: You Nearly Lose Your Mind

You Nearly Lose Your Mind


Now if you love your mama and you treat her right
But you keep some fussin' ain't you every day and night
She's gonna triflin' on ye well do it every time
And when your baby starts a steppin' boy you gonna lose your mind
Now if your baby's mean take a tip from me
Lock her up at home boy but hang onto the key
She's gonna triflin' on ye well do it every time
And when your baby starts a steppin' Lawd you nearly lose your mind
But if your mama's good I tell you what to do
Give her lots of lovin' boy but watch her closely too
She's gonna triflin' on ye well do it every time
And when your baby starts a steppin' boy you gonna lose your mind

Now you come on to your mama find your clothes ain't clean
You can bet you're slippin' boy forget just what I mean
Cause she's been triflin' on ye well do it every time
And when your baby starts a steppin' boy you nearly lose your mind
Now you may have a mama says she is true
Wait till you get down out and really mean to do
She's gonna triflin' on ye well do it every time
And when your baby starts a steppin' Lawd you nearly lose your mind
I've been a lotta places not much I ain't done
But when it comes to women boy I just don't trust a one
Because they'll trifle on ye well do it every time
And when your baby starts a steppin' boy you gonna lose your mind
And when your baby starts a steppin' boy you gonna lose your mind
And when your baby starts a steppin' boy you gonna lose your mindCaptcha
Piosenkę George Hamilton IV You Nearly Lose Your Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Nearly Lose Your Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Nearly Lose Your Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Hamilton IV You Nearly Lose Your Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.