Watch Me Kill


We walked along and talked along 'till we
To the levelest ground
Then I picked up a stick of wood and I
Knocked the Boston bitch down

Watch me kill, watch me kill the Boston girl

She fell upon her begging knees crying Lord
Have mercy on me
Oh, GG don't murder me now for I'm
I'm not prepared to die, but

Watch me kill, watch me kill the Boston girl

Little attention did I pay,
I beat her more and more
I beat her 'till the blood gushed out,
Then I raped that bleeding whore, yeah

Watch me kill, watch me kill the Boston girl

We walked along and talked along 'till we came
To the levelest ground
Then I picked up a stick of wood and I
Knocked the Boston bitch down

Watch me kill, watch me kill the Boston girl
Watch me kill, watch me kill the Boston girlCaptcha
Piosenkę G.G. Allin Watch Me Kill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Watch Me Kill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Watch Me Kill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę G.G. Allin Watch Me Kill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.