When Doves Cry


*Verse One*
Dig if you will the picture
Of you and I engaged in a kiss
The sweat of your body covers G
Can you my darling
Can you picture this?

Dream if you can a courtyard
An ocean of violets in bloom
Animals strike curious poses
I feel the heat
The heat between me and you

*Chorus*
How can you just leave me standing?
Alone in a world that's so cold? (So cold)
Maybe I'm just too demanding
Maybe I'm just like my father too bold
Maybe you're just like my mother
She's never satisfied (She's never satisfied)
Why do we scream at each other
This is what it sounds like
When doves cry

*Verse Two*
Touch if you will my stomach
Feel how it trembles inside
You've got the butterflies all tied up
Don't make me chase you
Even doves have pride

*Chorus*
How can you just leave me standing?
Alone in a world so cold? (World so cold)
Maybe I'm just too demanding (maybe maybe)
Maybe I'm just like my father too bold (too bold)
Maybe you're just like my mother
She's never satisfied (She's never satisfied)
Why do we scream at each other (why)
This is what it sounds like
When doves cry

ooh ooh ooh - babyCaptcha
Piosenkę Ginuwine When Doves Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When Doves Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When Doves Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ginuwine When Doves Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.