Ill Hold You In My Heart


I'll hold you in my heart
'Till I can hold you in my arms
Like you've never been held before

I'll think of you each day
And then I'll dream the night away
'Till your in my arms once more

The stars up in the sky
They know the reason why
I fee-eel so blue
When I'm away from you (away from you)

I'll hold you in my heart
'Till I can hold you in my arms
So darlin' please wait for me (wait for me)

The stars up in the sky-y
Yes, they know
They know-ow the reason why
I feel so blue-ue
When I'm away
Yes, when I'm away from you (away from you)

(I'll hold you in my heart
'Till I can hold you in my arms)
Oh-oh, so darlin' please wait for-or me
(Please wait for me)Captcha
Piosenkę Glen Campbell Ill Hold You In My Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ill Hold You In My Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ill Hold You In My Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Glen Campbell Ill Hold You In My Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.