Pruebamelo


T? me dijiste
que me quer?as,
yo nunca dije
que te pertenec?a

Y ni con flores
ni frases bonitas,
ni aunque seas chico
de los que son caritas

No se puede, no,
no se puede, no,
comprar y enga?ar a mi coraz?n
con frases hechas para el mont?n

Si me quieres
pruebamelo,
pruebamelo,
pruebamelo,
si me quieres
pruebamelo

T? te pensaste
que yo caer?a
como una tonta
inocente y suicida

Y ni con flores
ni frases bonitas,
ni aunque seas chico
de los que son caritas

No se puede, no,
no se puede, no,
comprar y enga?ar a mi coraz?n
con frases hechas para el mont?n

Si me quieres
pruebamelo,
pruebamelo,
pruebamelo,
si me quieres
pruebamelo

Pero pruebamelo bien,
porque yo soy diferente,
porque soy original,
yo soy de las que la mueven,
de las que nada detiene,
la que sabe llegar

Pero pruebamelo bien,
porque yo soy diferente,
porque soy original,
yo soy de las que la mueven,
de las que nada detiene,
la que sabe llegar

No se puede, no,
no se puede, no,
comprar y enga?ar a mi coraz?n
con frases hechas para el mont?n

Si me quieres
pruebamelo

No se puede, no,
no se puede, no,
comprar y enga?ar a mi coraz?n
con frases hechas para el mont?n

Si me quieres
pruebamelo,
pruebamelo,
pruebamelo,
si me quieres
pruebameloCaptcha
Piosenkę Gloria Trevi Pruebamelo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pruebamelo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pruebamelo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gloria Trevi Pruebamelo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.