Lost Love


lost love in the desert
lost love on the sea
if you can put it behind you
but it's still beyond me

'cause hearts break in the summer
and they meet me in the spring
broken hearts all around me
but I don't feel a thing

lost love on the highway
lost love on the phone
lost love with a suitcase
heading back home

where hearts break in the summer
when they meet in the spring
mines still wrapped inside me
but I don't feel a thing

you're my lost love, I can't see
that you're coming back for me
you're the travel I can't find
and it's only a matter of time
should've taken it all so hard
should've taken it all so hard

my lost loveCaptcha
Piosenkę Golden Smog Lost Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Smog Lost Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.