Ballad Of Nice And Easy


And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

Two of these kids grew up on the same street
And though some folks blow it, there's no smoke in their eyes
They're tying their dreams with doubled up laces
Falling, free falling, tangled up 'til they die

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

'Cause everyone knows they'll get their hands dirty
Ripping at seams and smoking hot knives
But sooner or later there's an end to this candle
We'll burn it at both ends and switch on the light

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefreeCaptcha
Piosenkę Gomez Ballad Of Nice And Easy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ballad Of Nice And Easy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ballad Of Nice And Easy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gomez Ballad Of Nice And Easy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.