I Feel Better


There was a time I was down, down
I didn't know what to do
I was just stumbling around, around
Thinking things could not improve
I couldn't look on the bright side
Of anything at all
That's when you gave me a call

Now I feel better, better, better than before
I feel better, better, better, now I'm not down any more

And there were times I was sure, so sure
I couldn't turn it around
I couldn't care any more
About the good things I found
That's when you gave me a reason
To make me smile again
I only have to see you and then

I feel better, better, better than before
I feel better, better, better, now I'm not down any more
I feel better, better, better than before
I feel better, better, better, now I'm not down any more

Life sometimes seems to get the best of you
Like everything just brings you down
Just when you think there's nothing you can do
A friendly face will bring you around
And you'll feel better

You'll feel better, you'll feel better,
Better than before
You'll feel better, much better
No you won't get down any moreCaptcha
Piosenkę Gotye I Feel Better przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Feel Better, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Feel Better. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye I Feel Better w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.