Learnalilgivinalovin


If yer always tryin' to get to the top
You don't get to the bottom of nothin'!
Then you're gone before you know it;
You'd better stop! (STOP!)
Learn a little givin' and lovin'

It's been done before
C'mon, do it again!
Coz if it's good
Then you should share it round
What's the use of keeping
All the good things that you've found to yourself?

Learn a little, learn a little
Learn a little givin'
Learn a little, learn a little
Learn a little givin' and lovin'

You don't gotta keep no other man down
For you to get up
There's no need to worry
Just don't give away your self-respect
Coz if it's all you've got left
The rest don't really matter now anyway honey!

But give away love (GIVE IT!)
And give it for free
No strings attached
Just don't ask for it back

Learn a little, learn a little
Learn a little givin'
Learn a little, learn a little
Learn a little givin' and stop!

Givin! Learn a little givin'
It's been done before
C'mon do it again!
Learn a little, learn a little
Learn a little givin' and lovin'Captcha
Piosenkę Gotye Learnalilgivinalovin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Learnalilgivinalovin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Learnalilgivinalovin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Learnalilgivinalovin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.