The Only Thing I Know


I'm living with your memory
In the attic in my mind
And you've been getting by without me
But I've been spending all my time
With a girl that I remember
Who'll never leave or need to grow
Cos when you left you left your memory
Now it's the only thing I know

When the past gives me no comfort
And though the future is the cost
The way I'm choosing to remember
I'll forever be the man I never was

And you, you fade
But the memory remains the same
And I, I can't change
And I think that living with your memory
Is slowly driving me insane

You are perfect but you're empty
And it gets so lonely in my mind
Cos your image in my memory's
The only shred of you that's left behind
You were real but then you left me
And that's the part I can't accept
So I'll keep on living with your memory
Because it's all that I've got leftCaptcha
Piosenkę Gotye The Only Thing I Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Only Thing I Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Only Thing I Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye The Only Thing I Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.