What Do You Want?


What do you want?
What do you want from us?
To ask you this much is just a matter of trust
Not an affront
What do you want?

Few here'd be true to your point of view
If they knew
What you want
Who here would choose
To walk in those shoes
Even you can't

So what do you want?
What do you want from us?

What do you want
What do you want that you cannot say
Show us the faith we're supposed to display
Come what may…
You can't!

So what do you want?
What do you want from us?
It's a matter of trust
That you tell us just
What you want from usCaptcha
Piosenkę Gotye What Do You Want? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What Do You Want?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What Do You Want?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye What Do You Want? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.