Humanity


ooh, no more monsters to live in my head
and i'm blind to frustration in life beyond the dead
and i wait for the time that i see in my mind, now
and i awake from my eternal dream
and my humanity has died
ooh, what sleep is i know i never knew
and all my tears that used to drench me
have faded into blueCaptcha
Piosenkę Grammatrain Humanity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Humanity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Humanity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grammatrain Humanity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.